Smysl papilárních linií není dosud zcela objasněn, zřejmě souvisí s hmatovou a úchopovou funkcí končetin.

Obrazce a znaky kůže


Kriminalistický základ daktyloskopie je založen na fyziologických poznatcích o lidské pokožce.

Při pozorování kůže na vnitřní straně článků prstů, na dlaních a na prstech nohou a chodidlech můžeme zjistit, že jsou na ní rýhy, které vytvářejí složité obrazce - souvislé, vyvýšené reliéfy, jejichž výška je cca 0,1 - 0.4 mm a šířka cca 0,2 - 0.7 mm.Nazýváme je papilární linie.


Tyto linie se vzájemně kříží, mění směr, rozvětvují se a spojují, přerušují apod. a vytvářejí tak nejrůznější obrazce, nazývané dermatoglyfy.

Markant je jakákoliv změna v průběhu papilární linie, kterou se odlišuje od ostatních. Na tvaru, umístění a vzdálenosti markantů je založeno vyhledávání shodných otisků.
Rozložení těchto znaků (markantů) v obrazcích je pro každého člověka typické a nezaměnitelné.

Některé ze základních typů znaků znázorňuje obrázek.

Pokud byla odstraněna, nebo zničena zárodečná vrstva kůže, vznikla po zhojení jizva (jizevnatá tkáň), která neobsahovala žádné papilární linie.

(JŠ)