DAKTYLOSKOPIE


Daktyloskopie je nauka, která zkoumá otisky obrazců papilárních linií na vnitřní straně prstů, na dlaních, chodidlech a o stopách, v nichž jsou papilární linie zobrazeny.

Zkoumáním tvarů papilárních línií přivedlo teorii kriminalistické daktyloskopie ke třem základním daktyloskopickým zákonům:

1. NEOPAKOVATELNOST. Neexistují dvě osoby, které mají naprosto stejné obrazce papilárních linií. Tento zákon je podložen matematicko statistickými výpočty, jimiž bylo dokázáno, že variabilnost obrazců papilárních linií je tak vysoká, že není možné, aby na zemi existovali dva lidé s naprosto stejnými obrazci papilárních linií, a to ani za celou dobu existence člověka na zemi.
2. RELATIVNÍ NEMĚNNOST. Obrazce papilárních linií člověka jsou celý život relativně neměnné. Tato relativní neměnnost spočívá v tom, že v době od narození až do smrti člověka dochází k velikostním změnám ve vývoji pokožky a tedy i obrazců papilárních linií, k jejich zhrubnutí, tvorbě různých vrásek, vzniku jizev po různých poraněních apod., které sice částečně mění vzhled obrazu papilárních linií, ale ponechávají neměnný jejich tvar, sled, skladbu, návaznost apod.
3. NEODSTRANITELNOST papilárních linií, pokud není odstraněna, nebo zničena zárodečná vrstva kůže. Potvrzení tohoto zákona trvalo řadu let a jednotliví daktyloskopové mnohdy sami na sobě prováděli různé drastické pokusy spočívající v obrušování pokožky, jejím seřezáváním, opalováním různými chemikáliemi apod. Vždy, pokud nebyla odstraněna, nebo zničena zárodečná vrstva kůže, se po zhojení zranění vytvořily tytéž obrazce papilárních linií.

DAKTYLOSKOPICKÁ EXPERTIZA

se provádí metodou porovnání (komparace) dvou různých zkoumaných objektů, např. známé osoby proti zajištěným daktyloskopickým stopám nebo otisku neznámé mrtvoly proti otiskům v daktyloskopických sbírkách. Porovnáváním se zjišťují shodné, shodně orientované a charakteristické znaky. Při stanovení shodnosti nesmí existovat žádná nevysvětlitelná odlišnost (deformace, jizvy apod.).

>> Podle čeho se otisky porovnávají ?

(JŠ)